top of page

שאלות ותשובות

שאלות ותשובות

האם מעסיקים מוכנים להעסיק מבוגרים?

מהניסיון המצטבר שלנו בתעסוקת גילאי 45+  ומבדיקת היתכנות שערכנו שבה פנו עשרות מעסיקים

שהתעניינו בהעסקת מבוגרים בגילאים מבוגרים יותר, אנו בטוחים בנכונותם של המעסיקים להעסיק אנשים מבוגרים ובתנאי כמובן שהם עונים לדרישות העבודה המוצעת.

האם תעסוקת מבוגרים אינה באה על חשבון תעסוקת צעירים?

תעסוקת מבוגרים אינה משפיעה על שיעור תעסוקת הצעירים.

אחד הטיעונים המובילים כנגד המשך העסקת עובדים מבוגרים הוא החשש שהעסקתם

תגביר את האבטלה בקרב צעירים. ממחקר השוואתי שערך ארגון OECD

עולה שאין קשר בין ירידת שיעור השתתפות מבוגרים בכח העבודה

לבין שיעור האבטלה הכולל במשק, ובמיוחד בקרב הצעירים.

כמו כן מתברר כי תעסוקה מגוונת גילאית מגבירה את הצמיחה בארגונים ובחברות.

מה צריך לעשות כדי להירשם לקבל שרות מהעמותה?

באתר שלנו תמצא טופס הרשמה ("מחפש עבודה - להרשמה" )

הטופס כולל פרטים חשובים ומרכזיים ומילויו המדויק + צרוף קובץ קורות חיים,

יסייע לנו לעזור לך בתהליך הליווי והכוונה לתעסוקה, מתאימה ויציבה.

הטופס עצמו משמש אותנו בלבד ולא מועבר לשום גורם.

במקביל ממליצים לך לבדוק באופן שוטף את המשרות המוצעות באתר

במידה ותמצאו משרה מתאימה לחצו על כפתור "מתעניין במשרה" מתוך המשרה .

איזה אוכלוסייה משרתת עמותת 50+-? 

עמותת 50 פלוס-מינוס, מתמחה משנת 2000, בליווי והכוונה לתעסוקה של בעלי הניסיון (גילאי 40 ומעלה).

השרות שלנו כולל:

 • ליווי והכוונה אישית פרטנית

 • מיקוד תעסוקתי

 • שדרוג קורות חיים

 • סימולציות ראיונות עבודה ועוד (בתאום נפרד – אבחון תעסוקתי על ידי פסיכולוג תעסוקתי).

 • הפעלת סדנאות ותכניות העצמה וחיזוק מסוגלות תעסוקתית (תכניות בעלות פוטנציאל גבוה בפריצת דרך תעסוקתית של המשתתפים).

 • הפעילות שלנו מתבצעת, הן באופן פרונטלי והן מרחוק (טלפון/זום).

אני גר רחוק – כיצד באפשרותכם לעזור לי?

 ביכולתנו לתת שרות מקצועי גם למחפשי עבודה מרוחקים באמצעות הטלפון/זום.

איזה תכניות תעסוקתיות אתם מציעים?

אנו מציעים מגוון של תכניות כדלקמן:

 1. פאנל מומחי תעסוקה – JOB PRO (זום).

 2. סדנאות תעסוקה (פרונטלי/זום):

 • "פורצים דרך בקריירה" – תכנית קצרה להעצמה והקניית כלים להשתלבות בעבודה (פרונטלי/זום).

 • Job Club – חממה תעסוקתית להעצמה והקניית כלים להשתלבות בעבודה (פרונטלי/זום).

 • "בהצלחה בתעסוקה"/"מקפצה בתעסוקה" – חממה הוליסטית ארוכה לליווי וחניכה מעשית לתעסוקה, מתאימה ויציבה (פרונטלי/זום).

 • "תעסוקליטה" – תכנית ייעודית לעולים, בדומה ל"בהצלחה בתעסוקה" עם חיזוק ביישומי מחשב ועברית תעסוקתית (פרונטלי/זום).

 • "מפרישה לצמיחה" – תכנית ייעודית לפורשים ולמפוטרים ממפעלים, בדומה ל"בהצלחה בתעסוקה" (פרונטלי/זום).

יש לכם שירותים למעסיקים?

 יש לנו גם שירותים למעסיקים הכוללים:

מה ההבדל ביניכם ובין ארגונים מקבילים לכם?

מטרת עמותת 50 פלוס מינוס היא להשיב למעגל התעסוקה אנשים בעלי ניסיון (גילאי 40+)

שאינם עובדים (או עובדים במשרה חלקית מאד).

העמותה היא ארגון ללא כוונת רווח ומבוססת על מתנדבים מקצועיים ואיכותיים.

היתרונות שלנו כעמותה על פני ארגונים מקבילים:

 1. הפוקוס על מחפשי העבודה.

 2. השקעת זמן ארוך במיקוד וחיזוק מסוגלות תעסוקתית של מחפשי העבודה.

 3. הנגשה של משרות והצעות עבודה.

 4. תכניות ייחודיות ומעשיות.

bottom of page