top of page

תרומות וחסויות

עמותת 50 פלוס-מינוס (ע"ר 580362044), שהוקמה בשנת 2000, כמענה לבעיה הולכת וגדלה של אפליית עובדים מחמת גילם ודחיקתם משוק העבודה, הינה בעלת ניסיון מקצועי, בשילוב מוצלח, של אוכלוסייה מבוגרת (גילאי 40+) במעגל העבודה.

במהלך כל שנות פעילותה, ליוותה העמותה לתעסוקה כ-6,500 מחפשי עבודה, בעלי ניסיון (בגילאי 40 ומעלה), וסייעה לכ- 2,600 מהם להשתלב בעבודה, מתאימה ויציבה או לפתוח עסק משגשג. כמו כן סייעה העמותה לכ-2,000 מעסיקים באיוש עובדים מבוגרים – על כך גאוותנו!!!

תרומתכם לעמותת 50 פלוס-מינוס מאפשרת לנו לסייע לכל אותם נשים וגברים להשתלב, בתעסוקה מתאימה.

בזכות תרומתכם, אנו מסייעים לקהל היעד, השרוי במצבי אבטלה מורכבים, בתמיכה, העצמה וסיוע בהשתלבות בעבודה, יציבה והוגנת – וכך לצמוח, להתפתח ולעלות על נתיב של תעסוקה ועצמאות – עבורם, ועבור משפחתם וקהילתם.

עמותת 50 פלוס-מינוס הינה עמותה ללא מטרות רווח. לארגון אישור ניהול תקין ואישור לתרומות עפ"י סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. לאחר ביצוע התרומה, ישלח אליך בדוא"ל קבלה לצורכי זיכוי במס.

בתודה ובברכה,


עמותת 50 פלוס-מינוס

לתרומות וחסויות

שם חשבוןעמותת חמישים פלוס מינוס
בנק: הבינלאומי הראשון (31)
סניף: 093
מס' חשבון: 409-115053

 

Bit.png
bottom of page