שלוחת תל אביב

כתובת השלוחה: רחוב ז׳בוטינסקי 7, רמת גן

מנהלת השלוחה: אבינועם בש   

tlv50@taasuka50.org.il

בתאום מראש במייל

שלוחת ירושלים

מנהלת השלוחה: בתיה ארליך:   taasuka50yerushalaim@gmail.com

בתאום מראש במייל

הנהלה ראשית

כתובת למשלוח דואר רחוב שלונסקי 52 ת"א
taasuka.50plusminus@gmail.com

שלוחה ארצית

מנהלת השלוחה: אילנה גל

  back2work@taasuk50.org.il

בתאום מראש במייל